Image Alt

Pogrzeby kremacyjne

Zakład Pogrzebowy M. Uzdrowski w Wejherowie zajmuje się również organizacją kremacji. Kremacja staje się coraz bardziej popularna, także w Polsce, tym bardziej, że Kościół katolicki akceptuje tę formę pochówku, co jest ważne zwłaszcza dla osób starszych oraz zaangażowanych w życie religijne.

Kremacja odbywa się na podstawie woli wyrażonej w życiu przez zmarłego lub woli wyrażonej przez małżonka lub najbliższego krewnego zmarłego. W przypadku zatem, gdy Osoba Zmarła wyraziła wolę kremacji po śmierci, Zakład Pogrzebowy M. Uzdrowski zajmie się przeprowadzeniem wszystkich procedur niezbędnych do realizacji tego życzenia Zmarłego.

Przeprowadzamy wszystkie procedury formalne, a także rezerwujemy termin kremacji. Proponujemy duży wybór trumien kremacyjnych oraz urn. Pomagamy również wybrać miejsce pochówku urny z prochami Zmarłego, która może być pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu lub też umieszczona w kolumbarium.

Zapewniamy transport zarówno ciała, jak i prochów Zmarłego gwarantując, że będą one przewiezione z największym możliwym szacunkiem.